Author Arhiiv: Evelin

Author Arhiiv: Evelin

Üliõpilaste teadustööde riiklikult konkurssilt eripreemia!

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

Meil on hea meel teatada, et Maarika Traat pälvis konkursitööga “Dopamiini transporteri genotüübi ja lapsepõlve peresuhete kvaliteedi mõju depressiooni avaldumisele longituudse uuringu põhjal” 2017.a. üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil tervise- ja tööministri eripreemia! Uurimistöö käsitles dopamiini rolli depressiooni puhul, lapsepõlve peresuhete kvaliteedi ja depressiivsuse vahelise seose uurimisele. Uuring põhines Eesti laste isiksuse, käitumise ja terviseuuringu (ELIKTU) noorema […]

Andmekogumise laine on lõppenud

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

Täname kõiki neid, kes osalesid järjekordses ELIKTU andmekogumislaines! Seekordses, kaheksandas, andmekogumise laines osales 504 inimest.  

CoCA projekti tutvustav video

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

2016. aastal alanud CoCA projekt (Comorbid Conditions of ADHD) keskendub aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja sellega kaasnevate tunnuste (impulsiivsus, narkootiliste ainete ja alkoholi tarvitamine, depressioon jne) uurimisele ning seoste leidmisele (nt kehakoostis, toitumine, kehaline aktiivsus). Projektil on oma kodulehekülg (https://coca-project.eu/) ning valminud on ka projekti tutvustav video (https://youtu.be/prv-xHmQorY), kus seletatakse aktiivsus-ja tähelepanuhäirega seonduvat.

Osaleme projektis Eat2BeNice!

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

Eesti laste isiksuse-, käitumise- ja terviseuuring osaleb oma andmetega Horisont 2020 projektis “Eat2BeNice” (Toitumise ja eluviisi mõju impulsiivsele, kompulsiivsele ja ekstrenaliseeritud käitumisele/Effects on Nutrition and Lifestyle on Impulsive, Compulsive and Externalizing Behaviours). Madalaptiivne impulsiivsus ja kompulsiivsus soodustavad antisotsiaalseid ja sõltuvussesattunud käitumisvalikuid. Tegurid, mis neid kalduvusi kujundavad, ei ole kuigi hästi teada, kuid toiduvalik, eluviis, sotsiaalmajanduslik […]

11.-12. mai 2017 toimub järjekordne Eesti käitumis- ja tervisekeskuse aastakonverents

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

11.-12. mail 2017 toimub Tehvandi spordikeskuses järjekordne Eesti käitumis- ja tervisekeskuse aastakonverents. Ajakava: Neljapäev, 11. mai 10.30 – 11.00 Saabumine, tervituskohv 11.00 – 11.05 Konverentsi avamine (Raul Kiivet) 11.05 – 12.35 Eesti laste isiksuse, käitumise ja terviseuuring (ELIKTU) 11.05 – 11.20 Katre Sakala „ELIKTU“ 11.20 – 11.35 Kariina Laas „ELIKTU-s osalejate vaimsest tervisest“ 11.35 – […]

Mariliis Vaht kaitses doktorikraadi

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

16. novembril 2016 kaitses TÜ psühholoogia instituudi nõukogus Mariliis Vaht oma doktoritööd “Genes and alcohol use: effects of common genetic polymorphisms in general population” (Geenid ja alkoholitarvitamine: levinud geenipolümorfismide mõju rahvastikus). Doktoritöö juhendaja oli professor Jaanus Harro (Tartu Ülikool) ning doktoritöö oponendiks oli professor Zoltan Rihmer (Semmelweissi Ülikool). Kokkuvõtet doktoritöö tulemustest võib leida siit.

Eesti laste isiksuse-, käitumise-, ja terviseuuringu kaasamine Euroopa projekti

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

Euroopa Noorte Südameuuring (ECPBHS; Eestis – Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU)) aitab kaasa projekti CoCA (Comorbid Conditions of ADHD – Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) kaasnevad seisundid) elluviimisele, analüüsides olemasoleva prospektiivse andmebaasi alusel erinevat informatsiooni, mis on seotud ATH sümptomitega nagu impulsiivsus, narkootiliste ainete ja alkoholi tarvitamine, keha koostis, toitumine ja kehaline aktiivsus. CoCA […]

Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

17. veebruaril 2016 a. pidas eripedagoogika professor Evelyn Kiive inauguratsiooniloengu teemal „Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esineb 5–10 protsendil kooliealistest lastest. Kuni pooltel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest esineb lisaks käitumishäireid ja emotsionaalseid probleeme ning kuni kolmandikul on õpivilumushäired. Ka ilma kaasuvate probleemideta suurendavad häire […]

Arendusprodekaaniks valiti dotsent Jarek Mäestu

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

1. jaanuarist 2016a. jõustus Tartu Ülikoolis valdkondlik struktuur ning edasi jätkatakse nelja suure valdkonnaga – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täpisteaduste valdkond. Meil on rõõm teatada, et Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuringu üks eestvedajaid, spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, on valitud meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaaniks.

ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

By: Evelin

0 Comments

Kategooria:

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.   Raamatu väljaandmist toetas Euroopa Sotsiaalfondi abiga toimiv käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, kuna ELIKTU andmetest on valminud rohkem kui pool tosinat doktoritööd ja mitmed on […]