I.Family

I.Family

I.Family uuring – Euroopa laste, noorte ning nende vanemate toiduvalikut, elustiili ja tervist mõjutavate tegurite uuring

I.Family on jätkuks eelmisele uuringule IDEFICS (“Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants”, Toitumisest ja elustiilist tulenevate tervisemõjude tuvastamine ja ennetamine lastel), mis viidi läbi 2006-2011. I.Family uuringu eesmärgiks on parandada meie teadmisi  krooniliste haiguste riskiteguritest ning leida psühhosotsiaalsed, käitumuslikud, geneetilised ja toitumisega seotud tegurid, mis mõjutavad nende haiguste kujunemist.

I.Family hindab uuesti neid lapsi ja nende perekondi ning selgitab perekonnad ja isikud, kes on omandanud või säilitanud terve elustiili ja toitumisharjumused, eristades need neist, kes seda teinud ei ole. Uuritakse kompleksselt nii perekondlikke, keskkonnaga seotud, sotsiaalseid, käitumuslikke kui ka geneetilisi tegureid, et leida tervislike ja ebatervislike toitumisharjumuste ning elustiili kujunemise põhjused.

Uuring algas aprillis 2013 ning kestis ligikaudu aasta. Osalema kutsuti IDEFICS uuringus osalenud lapsi ning nende vanemaid ja õdesid-vendi.

Rohkem infot uuringu kohta: http://www.ifamilystudy.eu