IDEFICS

IDEFICS

Uuringu ülevaade

2006. aastal alustati Euroopas uue pikaajalise lasteuuringuga, millest on kujunenud siiani suurim taoline uuring, hõlmates üle 17 000 lapse, keda aktiivselt jälgitakse kindlate intervallide järgi väikelapseeast kuni täiskasvanuni. Selle uuringu lühinimeks sai IDEFICS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS). Uuringu üldeesmärgiks on vaadelda pikaajaliselt lapsi alates vanusest 2-8 aastat eesmärgiga selgitada pärilikkusest, toitumisest, elustiilist ja tervisekäitumisest tingitud haigestumise võimalikke tekkepõhjuseid ning töötada välja sekkumisvõimalused ülekaalulisuse ja sellest tulenevate tervisekahjustuste ennetamiseks lastel. Uuringust võtab osa kaheksa Euroopa riiki – Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Küpros, Rootsi, Saksamaa ja Ungari.

Uuringu esimene andmekogumine toimus üheaegselt kõikides riikides 2007. aasta septembrist kuni 2008. aasta maini. Kahe aasta möödudes toimus teine andmekogumislaine, kui esimese vanuserühma lapsed olid 4-6-aastased ja vanemad 8-10-aastased. 2012. aastal hinnati rakendatud sekkumismeetodite efektiivsust. 2013. aastal kaasati uuringutesse uuritavate laste pered – nii lapsevanemad kui ka pere teised lapsed (7-15 aastased). Vaadeldes terve pere tervise, riskitegurite ja toitumise andmeid saame hinnata, kas ja kuidas on riskitegurid perekonnas ühendunud ja millised võivad olla seosed pärilikkuse, perekonna elustiili ja harjumistega.

Kasutatud küsimustike kaudu saadi teada andmed raseduse, tervisekäitumise, sotsiaalmajanduslike tingimuste, hariduse, perekonna sissetulekute, demograafia, toitumisharjumuste ja perekondlike suhete kohta. Vanematele tehti meditsiiniline intervjuu põetud haiguste ja tarvitatud ravimite kohta. Lastel mõõdeti pikkus, kehamass, antropomeetrilised näitajad, keha koostis, vererõhk, luutihedus, kehalist aktiivsust, kehalist võimekust ning kaudselt tervist mõjutavad tegurid nagu sotsiaalsed või psühholoogilised mõjurid ja tarbimiskäitumine. Uudsena määrati viimases uuringu laines laste maitse-eelistused. Bioproovidest on lastel kogutud uriini- ja süljeproovid ning võetud veeni- ja kapillaarveri metaboolsete markerite määramiseks.

 

Olulised tulemused

Üks oluline näitaja ülekaalulisuse tekkes ja säilimises on ekraaniaja pikkus ehk arvuti, televiisori või nutitelefoni ees veedetud aeg. Samuti soodustab ülekaalulisuse tekkimist arvuti või televiisori olemasolu lapse toas. Selgus, et need lapsed, kes veetsid ekraani ees päevas rohkem kui tunni, tarbisid rohkem ka rasvaseid ja magusaid toite ja magustatud karastusjooke.

Uuringust selgus, et laste kehaline aktiivsus varieerub Euroopa riikides väga suurtes piirides. Andmed näitasid, et mõõdukas kehaline aktiivsus (vähemalt 60 minutit päevas) kaitseb ülekaalulisuse eest. Lisaks selgus, et kehaline aktiivsus ja sport mitte ainult ei paranda ainevahetust ja vereringet ega vähenda stressi, vaid on olulised ka luude tervise seisukohalt.

Väga oluline tervist tagav meede on piisav uneaeg. Uuringust selgus, et Lõuna-Euroopa riikide lapsed magavad oluliselt vähem kui Põhja-Euroopa riikide lapsed. Ka une pikkuse üheks oluliseks mõjutajaks on teleri või arvuti taga veedetud aeg. Uuringu üheks oluliseks tulemuseks on, et uni ja ülekaal on omavahel seotud. Lastel, kes magavad liiga vähe, on oht muutuda ülekaaluliseks või isegi rasvuda. Näiteks leiti, et väikelastel, kes magasid öösel üheksa või kümme tundi, on 40% suurem tõenäosus muutuda ülekaaluliseks, kui lastel, kes magavad 11 tundi või rohkem.

Samuti on huvipakkuv pärilikkuse ja keskkonnamõjude koostoime selgitamine. IDEFICS-i uuritavatel on määratud rida kandidaatgeene, mille erinevad variandid võivad mõjutada krooniliste haiguste riskitegurite teket ja mis avalduvad ülekaalulistel või rasvunud lastel vähem või rohkem kui on tavapärane. Nii leiti, et FTO-nimelise geeni üks variant suurendab ülekaalulisuse riski 40% ja need indiviidid on keskkonnamõjuritest tugevalt mõjutatavad.

Kõige selle kohta saab lugeda täpsemalt uuringutulemuste ja nende analüüsi alusel kirjutatud teadusartiklitest ning IDEFICS uuringu raportist. Vaata raportit siit.

Rohkem infot IDEFICS uuringu kohta: http://www.ideficsstudy.eu/Idefics/home