Lapsevanemate uuring

Lapsevanemate uuring

2011-2013 toimus andmekogumine täiskasvanutelt, kes on ELIKTUs osalenud laste vanemad (830 ema ja 579 isa), kellede andmed liidetakse laste andmebaasiga. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada paljude psühholoogiliste, tervislike ja füüsiliste omaduste kujunemist määravad bioloogilised ja keskkondlikud faktorid uurides koos lapsi ja nende vanemaid. Kuna tervist, isiksuseomadusi, impulsiivsust, käitumist ja muid omadusi mõjutavad nii keskkondlikud kui pärilikud faktorid, kavatsetakse ka välja selgitada, millised vanemate geenialleelid mõjutavad suhteid ja keskkonda peres ning kas perekeskkond sõltub ka laps-vanem genotüübi interaktsioonist. Lastevanemate uuringut viisid läbi Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi teadlased.