Uuringupärlid

ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.

Raamatu väljaandmist toetas Euroopa Sotsiaalfondi abiga toimiv käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, kuna ELIKTU andmetest on valminud rohkem kui pool tosinat doktoritööd ja mitmed on tulemas.

Kõik uuringus osalejad saavad raamatu tasuta Tartu Ülikooli Chemicumi õppehoonest (Ravila 14a – 2069), tööpäevadel kella 9.00-16.00. Raamat on pdf versioonis kättesaadav siin: Lapsest_täiskasvanuks_Eestis