Üliõpilaste teadustööde riiklikult konkurssilt eripreemia!

Üliõpilaste teadustööde riiklikult konkurssilt eripreemia!

By: Evelin

1. Jan 1970

Meil on hea meel teatada, et Maarika Traat pälvis konkursitööga “Dopamiini transporteri genotüübi ja lapsepõlve peresuhete kvaliteedi mõju depressiooni avaldumisele longituudse uuringu põhjal” 2017.a. üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil tervise- ja tööministri eripreemia! Uurimistöö käsitles dopamiini rolli depressiooni puhul, lapsepõlve peresuhete kvaliteedi ja depressiivsuse vahelise seose uurimisele. Uuring põhines Eesti laste isiksuse, käitumise ja terviseuuringu (ELIKTU) noorema kohordi andmetele. Uurimistöö tulemusena selgus, et head peresuhted aitavad kaasa depressiivsuse võimaluse vähendamisele, halvemad peresuhted suurendavad seda märkimisväärselt. Halvemad peresuhted suurendasid ka kliinilise depressiooni diagnoosi omamise tõenäosust 25-ndaks eluaastaks. Samuti leiti, et polümorfismi genotüüp, mille puhul mõtlemad geenialleelid sisaldavad 10 kordust, suurendab oluliselt kõrgema depressiivsuse tõenäosust võrreldes genotüübiga, kus üks alleelidest sisaldub 9 kordust.

 

Kategooria: