Uuringus osalejatele

Uuringus osalejatele

Uus andmekogumise laine ELIKTU vanemal kohordil

Alustasime 2016. aastal andmetekogumise neljanda lainega ELIKTU vanemalt kohordilt. Ootame uuringusse kõiki osalenuid, kes olid 1998/1999 a. toimunud uuringu esimese laine ajal 15-aastased.

 


ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.

Kõik uuringus osalejad saavad raamatu tasuta Tartu Ülikooli Chemicumi õppehoonest (Ravila 14a – 2069) tööpäevadel kella 9.00-16.00.