Uuringus osalejatele

Uuringus osalejatele

ELIKTU vanema kohordi andmekogumislaine on lõppenud

Täname kõiki neid, kes osalesid järjekordses ELIKTU andmekogumislaines 2016 – 2017 aastal!

 


ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

2015. aastal ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.

Kõik uuringus osalejad saavad raamatu tasuta Tartu Ülikooli Chemicumi õppehoonest (Ravila 14a – 2069) tööpäevadel kella 9.00-16.00.