Masinõppe meetodiga tuvastati tunnused, mis aitavad ennustada antisotsiaalset käitumist

Masinõppe meetodiga tuvastati tunnused, mis aitavad ennustada antisotsiaalset käitumist

By: Evelin

1. Jan 1970

Viimastel aastakümnetel on järjest enam pööratud tähelepanu antisotsiaalsele käitumisele, sh noorukite antisotsiaalsele käitumisele, ning püütud tuvastada riskitegureid, mis aitaksid selgitada antisotsiaalse käitumise põhjuseid. Samas puudub süstemaatiline ülevaade, millised need riskitegurid on. Tuginedes ELIKTU andmetele, soovisime leida, millised noorpõlves avalduvad tunnused aitavad ennustada hilisemat antisotsiaalset käitumist. Selleks kasutasime masinõppe meetodit, mis võimaldab hüpoteesivabalt tunnuste vahelisi seoseid leida ning analüüsida ühekorraga rohkem tunnuseid kui tavapärased meetodid. Oma analüüsis kasutasime üle 500 käitumusliku ja keskkondliku teguri, mille tulemusel said kinnitust mitmed varasemalt teada olevad antisotsiaalse käitumise tunnused, kuid tuvastasime ka uudseid ja spetsiifilisemaid riskifaktoreid, mis on seotud hilisema, politsei sekkumiseni viiva antisotsiaalse käitumisega.
Analüüsi tulemusel leidsime, et suurimad antisotsiaalse käitumise riskifaktorid, mis toovad kaasa politseis registreeritud juhtumid, on sõltuvushäire, sugu, agressiivne käitumine, keskendumisraskused ning kaklemine põhikoolis. Kuid leidsime ka ühe kaitsva mõjuga tunnuse – selgus et ema kõrgem haridustase vähendab hilisemat võimalikku probleemset käitumist. Meie uuringu tulemused on ilmunud ajakirjas Psychiatry Research (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812030250X).

Kategooria: