Lasteuuring

Lasteuuring

Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU) on 1998. aastal Maarike Harro (1960-2006) ja Jaanus Harro eestvedamisel alanud prospektiivne longituuduuring, mis on multidistsiplinaarsuselt üks laiahaardelisemaid maailmas. Uuringus osalejad (N=1176) leiti Tartu linna ja maakonna koolide III ja IX klasside laste hulgast juhusliku valiku põhimõttel ning koos esmase uuringuga on mõlemad kohordid osalenud neljas uuringulaines.

ELIKTU üldiseks eesmärgiks on selgitada tervistmõjustava käitumise põhjuslikke tegureid ja tervise kujunemist. Uuringu ajal kogutakse andmeid füüsilise ja vaimse tervise, riskeeriva käitumise, toitumise, liikumisharjumuste, psühhosotsiaalse heaolu, impulsiivsuse ja iskikuomaduste kohta. ELIKTU-t iseloomustab väga hea esinduslikkus rahvastiku suhtes ja uuritavate püsimine uuringus.

ELIKTU-t viivad läbi Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi teadlased, kuid koostööpartnereid on mitmelt maalt, näiteks Rootsist Karolinska Institutet’i terviseteadlased ja Uppsala Ülikooli aju-uuringute instituudi teadlased ning Saksamaalt Würzburgi Ülikooli psühhiaatriakliinik. ELIKTU andmeid kasutades on kaitstud kümme doktoritööd ja kirjutatud üle kaheksakümne teadusliku artikli.