Uuringupärlid

Uuringupärlid

ELIKTU uuringus osalejate osalemisprotsent on kõikides lainetes püsinud 70-80%

Pärast järjekordset andmekogumislainet võime tõdeda, et kõikides jätku-uuringutes on uuringus osalemine väga hea. Suur aitäh kõigile, kes on aidanud meil seda uuringut teostada ning osalejatele, tänu kellele meil on niivõrd tähelepanuväärne andmebaas!


Uuritavatelt on alati hea tagasisidet saada!

Eriti kui see on nii positiivne nagu alljärgnev: “Suur tänu! Enda eelmiste uuringute tulemusi on mul huvitav vaadata. Edukat uuringu jätku!”

Või selline: “… Veelkord suured tänud uuringu eest ja SUPER HEA suhtluse/tagasiside eest!!!!!! Kui millalgi jälle korraldate siis mina olen KÄSI ;)”

Võime omalt poolt kinnitada, et meil on olnud alati tore neid uuringulaineid korraldada ning püüame omalt poolt teha kõik, et uuringus osalemine oleks positiivne.


ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.

Raamatu väljaandmist toetas Euroopa Sotsiaalfond käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli kaudu, kuna ELIKTU andmetest on valminud rohkem kui pool tosinat doktoritööd ja mitmed on tulemas.

Kõik uuringus osalejad saavad raamatu tasuta Tartu Ülikooli Chemicumi õppehoonest (Ravila 14a – 2069), tööpäevadel kella 9.00-16.00. Raamat on pdf versioonis kättesaadav siin: Lapsest_täiskasvanuks_Eestis.