Esileht

Mariliis Vaht kaitses doktorikraadi

By: Evelin

1. Jan 1970

0 Comments

16. novembril 2016 kaitses TÜ psühholoogia instituudi nõukogus Mariliis Vaht oma doktoritööd "Genes and alcohol use: effects of common genetic polymorphisms in general population" (Geenid ja alkoholitarvitamine: levinud geenipolümorfismide mõju rah More...

Eesti laste isiksuse-, käitumise-, ja terviseuuringu kaasamine Euroopa projekti

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

CoCa kick-off meeting Euroopa Noorte Südameuuring (ECPBHS; Eestis - Eesti laste isiksuse, käit More...

Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

17. veebruaril 2016 a. pidas eripedagoogika professor Evelyn Kiive inauguratsiooniloengu teemal „Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esine More...

Arendusprodekaaniks valiti dotsent Jarek Mäestu

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

1. jaanuarist 2016a. jõustus Tartu Ülikoolis valdkondlik struktuur ning edasi jätkatakse nelja suure valdkonnaga – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täpisteaduste valdkond More...

ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

By: Evelin

5. Apr 2016

0 Comments

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.   Raamatu väljaandmist toe More...