Esileht

Eesti laste isiksuse-, käitumise-, ja terviseuuringu kaasamine Euroopa projekti

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

CoCa kick-off meeting Euroopa Noorte Südameuuring (ECPBHS; Eestis - Eesti laste isiksuse, käit More...

Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

17. veebruaril 2016 a. pidas eripedagoogika professor Evelyn Kiive inauguratsiooniloengu teemal „Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esine More...

Arendusprodekaaniks valiti dotsent Jarek Mäestu

By: Evelin

6. Apr 2016

0 Comments

1. jaanuarist 2016a. jõustus Tartu Ülikoolis valdkondlik struktuur ning edasi jätkatakse nelja suure valdkonnaga – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täpisteaduste valdkond More...

ELIKTU uuringut tutvustav raamat “Lapsest täiskasvanuks, Eestis”

By: Evelin

5. Apr 2016

0 Comments

Augusti algul ilmus ELIKTU uuringut tutvustav raamat, milles leiab kajastamist uuringu kujunemine ja areng läbi 16 aasta ning kui ka peamised uuringutulemused, mis on kokku võetud vastavate valdkondade teadlaste poolt.   Raamatu väljaandmist toe More...

Uus andmekogumise laine ELIKTU nooremal kohordil. Andmekogumine on lõppenud!

By: Evelin

5. Apr 2016

0 Comments

Alustasime 2014 a. augustis andmetekogumise neljanda lainega ELIKTU nooremalt kohordilt. Ootame uuringusse kõiki osalenuid, kes olid 1998/1999 a. toimunud uuringu esimese laine ajal kolmanda klassi õpilased. Loodame andmekogumise lõpetada 2015 a. jaanu More...