Kariina Laas kaitses doktorikraadi

Kariina Laas kaitses doktorikraadi

By: Evelin

1. Jan 1970

26. juunil 2014 kaitses Kariina Laas hindele Cum Laude doktoriväitekirja “Neuropeptide S and mental health: A functional receptor gene variant and environment shaping traits and contributing to psychiatric disorders” (“Neuropeptiid S ja vaimne tervis: NPS retseptori genotüübi ja keskkonna roll isiksuseomaduste ja psühhiaatriliste häirete kujunemisel”).

 

Doktoritöö oponendiks oli professor Bill Deakin Manchesteri ülikoolist ning doktoritöö juhendaja oli professor Jaanus Harro.


Kokkuvõtet doktoritöö tulemustest võib leida siit: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/40941

Kariina kaitsmine

Kategooria: