Mariliis Vaht kaitses doktorikraadi

Mariliis Vaht kaitses doktorikraadi

By: Evelin

1. Jan 1970

16. novembril 2016 kaitses TÜ psühholoogia instituudi nõukogus Mariliis Vaht oma doktoritööd “Genes and alcohol use: effects of common genetic polymorphisms in general population” (Geenid ja alkoholitarvitamine: levinud geenipolümorfismide mõju rahvastikus). Doktoritöö juhendaja oli professor Jaanus Harro (Tartu Ülikool) ning doktoritöö oponendiks oli professor Zoltan Rihmer (Semmelweissi Ülikool).
Kokkuvõtet doktoritöö tulemustest võib leida siit.

Kategooria: