Osaleme projektis Eat2BeNice!

Osaleme projektis Eat2BeNice!

By: Evelin

1. Jan 1970

Eesti laste isiksuse-, käitumise- ja terviseuuring osaleb oma andmetega Horisont 2020 projektis “Eat2BeNice” (Toitumise ja eluviisi mõju impulsiivsele, kompulsiivsele ja ekstrenaliseeritud käitumisele/Effects on Nutrition and Lifestyle on Impulsive, Compulsive and Externalizing Behaviours). Madalaptiivne impulsiivsus ja kompulsiivsus soodustavad antisotsiaalseid ja sõltuvussesattunud käitumisvalikuid. Tegurid, mis neid kalduvusi kujundavad, ei ole kuigi hästi teada, kuid toiduvalik, eluviis, sotsiaalmajanduslik seisund, sugu ja pärilikkus on kõik olulised. Projekti eesmärgiks ongi teha kindlaks tegurid toitumises ja eluviisis, mida saab ära kasutada ennetamaks kahjustavat käitumist nii meestel kui naistel kogu elu vältel. Samuti püütakse selgitada põhjuseid, mis viivad ekstreemse käitumiseni. Projekti üheks eesmärgiks on edendada poliitikaid, mis aitaksid vähendada kahjustava käitumise mõjusid.

Kategooria: