Kelli Lehto kaitses doktorikraadi

Kelli Lehto kaitses doktorikraadi

By: Evelin

27. Apr 2015

20.veebruaril 2015 kaitses TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus Kelli Lehto oma doktoritööd „Depression- and anxiety-related gene variants: effects on personality traits and health-related behaviour“ („Depressiooni ja ärevusega seotud geenivariandid: mõju isiksuseomadustele ja tervistmõjustavale käitumisele“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks psühholoogia erialal.

Doktoritöö juhendaja oli professor Jaanus Harro, Tartu Ülikool ning doktoritöö oponendiks oli professor Zoltan Rihmer, Semmelweissi Ülikool

Kokkuvõtet doktoritöö tulemustest võib leida siit: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/45097

 

Kategooria: