11.-12. mai 2017 toimub järjekordne Eesti käitumis- ja tervisekeskuse aastakonverents

11.-12. mai 2017 toimub järjekordne Eesti käitumis- ja tervisekeskuse aastakonverents

By: Evelin

1. Jan 1970

11.-12. mail 2017 toimub Tehvandi spordikeskuses järjekordne Eesti käitumis- ja tervisekeskuse aastakonverents.
Ajakava:

Neljapäev, 11. mai
10.30 – 11.00 Saabumine, tervituskohv

11.00 – 11.05 Konverentsi avamine (Raul Kiivet)

11.05 – 12.35 Eesti laste isiksuse, käitumise ja terviseuuring (ELIKTU)
11.05 – 11.20 Katre Sakala „ELIKTU“
11.20 – 11.35 Kariina Laas „ELIKTU-s osalejate vaimsest tervisest“
11.35 – 11.50 Jarek Mäestu „Istuva eluviisi mõju keha koostisele ja töövõimele 25-aastastel eestlastel“
11.50 – 12.05 Jaanus Harro „EC 7RP projekt Aggressotype (2013-2018): ELIKTU panus ja veidi ka liiklusuuringust“
12.05 – 12.20 Aet O’Leary „NOS1 ex1f –VNTR genotüübi mõju agressiivsusele ELIKTU valimis“
12.20 – 12.35 Mariliis Vaht „EC Horizon 2020 project CoCA (2015-2020): ELIKTU panus“

12.35 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.50 TAI sessioon
13.30 – 13.50 Kristel Kivimets, Svetlana Ovsjannikova „Naloksooniprogramm Eestis“
13.50 – 14.10 Aire Trummal „Laste käitumisprobleemide ennetamisele suunatud vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ piloteerimise tulemused“
14.10 – 14.30 Kärt Pärtel „Müüt või tegelikkus: alkoholikahjud Eesti ühiskonnale“
14.30 – 14.50 Kristi Rüütel „Internetipõhine uuringusse värbamine meestega seksivate meeste seas“

14.50 – 15.00 Kohvipaus

15.00 – 16.30 Haigused ja elukvaliteet
15.00 – 15.15 Kaja-Triin Laisaar „HIV Eestis: ravi ja eluviisid“
15.15 – 15.30 Kadi Kallavus „HIV ravi soostumust mõjutavad tegurid“
15.30 – 15.45 Mikk Jürisson „Reieluumurruga haigete elukvaliteet ja ravikulud“
15.45 – 16.00 Mari-Leen Varendi „Maovähi levimus ja elulemus Euroopas“
16.00 – 16.15 Triin Võrno „HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus“
16.15 – 16.30 Mare Ainsaar „Kas „rahulolu tervishoiu süsteemiga“ on rahulolu tervishoiusüsteemiga?“
16.30 – 16.45 Oliver Nahkur “Depressiooni mõjutavad tegurid 18 Euroopa riigis“

16.30 – 18.30 Sportlik meelelahutus
18.30 – 19.30 Õhtusöök
20.00 – … Saun

Reede, 12. mai
10.15 – 11.45 Sport ja kehaline aktiivsus
10.15 – 10.30 Vahur Ööpik „Kas ajateenijate kehaline töövõime sõltub nende vitamiin D staatusest?“
10.30 – 10.45 Silva Suvi „Medali hind ultratriatloni maailmas“
10.45 – 11.00 Priit Purge „Eesti neljapaadi sõudjate töövõime muutused valmistumisel Rio de Janeiro olümpiamängudeks“
11.00 – 11.15 Jarek Mäestu „10-nädalase treeningperioodi mõju suusataja töövõimele“
11.15 – 11.30 Kerli Mooses „Kas tüdrukute ja poiste liikumisaktiivsus koolipäeval erineb?“
11.30 – 11.45 Maarja Kalma „Aktiivsed ainetunnid – pilootuuring“

11.45 – 12.45 Lõuna

12.45 – 13.45 Ühiskonnateaduste sessioon
12.45 – 13.00 Ave Roots „Ebavõrdsus ja rahulolu tervishoiusüsteemiga Balti riikides majanduskriisi ajal ja järel 2008 – 2014“
13.00 – 13.15 Triin Kurrikoff „Ettevõtlikkusgenotüüp ELIKTU lapsevanemate näitel“
13.15 – 13.30 Diva Eensoo „Algajate sõidukijuhtide käitumine liikluses poolteist aastat peale interventsiooni“
13.30 – 13.45 Kati Orru „Keskkonnatervise riskide tõlgendamine: individuaalsed tegurid ja sotsiaalpoliitiline kontekst“

13.45 – 14.00 Kohvipaus

14.00 – 15.15 Toituv ja liiklev inimvara
14.00 – 14.15 Hans Orru „Tallinna uus peatänav: millist tervisekasu toob õhusaaste ja müra vähendamine ning aktiivse liikumise soodustamine“
14.15 – 14.30 Kadi Luht „Liikluskäitumise seos veeohutuskäitumisega TerVe VIGA sekkumisuuringus osalenute näitel“
14.30 – 14.45 Inga Villa „Toitumiskäitumise ja stressi seostest“
14.45 – 15.00 Kairi Talves „Riigikaitselise inimvara kompleksuuring – esimese aasta kogemused ja väljakutsed“
15.00 – 15.15 Kairi Kasearu „Ajateenijate rahulolu ja selle muutus teenistuse jooksul“

Kategooria: